Stowarzyszenie
św. Sebastiana                w Polkowicach

Stowarzyszenie

św. Sebastiana

w Polkowicach

św. SebastianŚw. Sebastianie wielki nasz Patronie
blisko Boga jesteś w męczeńskiej koronie
Któryś był przebity u słupa strzałami
przyjm nasze błaganie, wstawiaj się za nami.

Przez Twe wstawiennictwo uproś łaski Boga
by na nas nie spadła żadna straszna trwoga.
Abyś tak jak dawniej wstawiał się za nami
Św. Sebastianie, my Twoi oddani.

KALENDARZ WYDARZEŃ