Członkowie

ZARZĄD


Marek KLUWAK

Prezes Zarządu Stowarzyszenia św. Sebastiana

Paweł Grzegorz HOFFMAN

Wiceprezes Zarządu

Krystyna Grażyna Gromadzka

Członek Zarządu – Skarbnik

Elżbieta Paluch

Członek Zarządu – Sekretarz


KOMISJA REWIZYJNA


Grzegorz Marek KOWALIK

Andrzej PLESZKA

Arkadiusz Andrzej SPYCHAŁA


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR


STAROSTA POWIATU POLKOWICKIEGO