Prezentacja prac w konkursie o św. Janie Pawle II

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami