Kolonie letnie 2024

Szczegółowych informacji udziela kierownik kolonii p. Dominika Warmuz – tel. 607 436 918 lub poradniajp2@gmail.com. Po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu dziecka na kolonię, należy wpłacić zaliczkę w kwocie 500 zł.

Zaliczkę prosimy wpłacić w ciągu 10 dni roboczych od dnia zapisu telefonicznego.

Wpłaty na konto Stowarzyszenia:

Santander Bank Polska 86 1090 2109 0000 0001 4842 1102 

Tytuł przelewu: „KOLONIA DARŁÓWKO + imię i nazwisko dziecka”.

Harmonogram wpłat:

Zaliczka 500 zł (do 10 dni po zgłoszeniu)

Pozostała kwota: do 2 lipca.

*W przypadku rezygnacji po 30 czerwca, zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka może być zwrócona tylko w sytuacji znalezienia zastępstwa. 

Wypełnioną kartę kolonijną w oryginale prosimy przesłać listem poleconym na adres: 

Dominika Warmuz
ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica
z dopiskiem „kolonia Darłówko”

Karty kolonijne dzieci z Polkowic można również składać u Księdza Proboszcza Marka Kluwaka w parafii Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana.